Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/96-224
Značka schváleného typu TSQ 128/96-224
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 14.11.1996
Názov meradla Elektronické plošinové váhy
Typ meradla typový rad PV...
Žiadateľ Martes, spol. s r.o., SR
Výrobca Martes, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk