Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-001
Značka schváleného typu TSQ 142/93-001
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.04.1993
Názov meradla Merač pretečeného množstva tekutín so škrtiacimi orgánmi
Typ meradla Mattech
Žiadateľ Mattech spol. s r.o., ČR
Výrobca Mattech spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk