Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/94-108
Značka schváleného typu TSQ 143/94-108
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 26.01.1996
Názov meradla Membránový plynomer s teplotnou kompenzáciou meraného objemu, veľkosť G 4
Typ meradla MR-8 TC
Žiadateľ TILIA, s.r.o., SR
Výrobca Equimeter Inc., USA
Platnosť dokumentu 31.12.2005
Čas platnosti overenia 10 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk