Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/144/95-173
Značka schváleného typu TSQ 144/95-173
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 25.01.1996
Názov meradla Meradlo pretečeného objemu a prietoku kvapalín v čiastočne zatopených potrubiach a otvorených kanáloch
Typ meradla SIGMA 950AV
Žiadateľ AQUATEAM, s.r.o., ČR
Výrobca American Sigma, USA
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk