Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/173/96-040
Značka schváleného typu TSQ 173/96-040
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.12.1996
Názov meradla Merací prevodník diferenčného tlaku
Typ meradla LD 301
Žiadateľ Cascomp, spol. s r.o., SR
Výrobca Smar International Corporation, USA
Platnosť dokumentu 31.12.1997
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk