Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/95-154
Značka schváleného typu TSQ 128/95-154
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.07.1996
Názov meradla Elektromechanické žeriavové váhy s vyhodnocovacou jednotkou TENZONA RS 2.1
Typ meradla TENZONA ZVT 95
Žiadateľ Tenzona, spol. s r.o., SR
Výrobca Tenzona, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk