Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/96-214
Značka schváleného typu TSQ 128/96-214
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.11.1996
Názov meradla Elektronické žeriavové váhy s neautomatickou činnosťou
Typ meradla LD 2, LD 5
Žiadateľ METAL Servis, spol. s r.o., SR
Výrobca EHP Steuerungs- und Wägetechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk