Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-1269/ČSMÚ
Značka schváleného typu TCS 143/92-1269
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.05.1993
Názov meradla Elektronický prepočítavač objemu plynu
Typ meradla Romet ECM
Žiadateľ Ekoplyn, SR
Výrobca Romet Ltd., Kanada
Platnosť dokumentu 30.6.2003
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk