Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 25/90-812
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 3
Dátum vydania 02.12.1996
Názov meradla Skrutkový vodomer
Typ meradla COSMOS WP
Žiadateľ Premex, s.r.o., SR
Výrobca Premex, s.r.o., SR, Meinecke AG, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk