Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 33/85-527
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 04.02.1997
Názov meradla Turbínový radiálny plynomer
Typ meradla RTP, RTPE G 65
Žiadateľ ABB První brněnská strojírna Brno,s.r.o., ČR
Výrobca ABB PBS Brno, s.r.o., Divize turbin, z. Mikulov, ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk