Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-210
Značka schváleného typu TSQ 142/96-210
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 04.11.1996
Názov meradla Magneticko-indukčný prietokomer
Typ meradla 8711
Žiadateľ Automatizácia technolog.procesov,s.r.o., SR
Výrobca Rosemount Inc., USA
Platnosť dokumentu 04.11.2006
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk