Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/96-061
Značka schváleného typu TSQ 311/96-061
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.03.1997
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo
Typ meradla EATHERM 02
Žiadateľ Imtech EGU, spol. s r.o., SR
Výrobca Eautomatic, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 20.3.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk