Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/96-011
Značka schváleného typu TSQ 321/96-011
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 14.03.1997
Názov meradla Odporový snímač teploty
Typ meradla 111 Pt 100
Žiadateľ Cascomp, spol. s r.o., SR
Výrobca HIT Uh.Hradiště, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 14.3.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk