Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/93-004
Značka schváleného typu TSQ 311/93-004
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 25.05.1993
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo merača tepla
Typ meradla MPTE-93
Žiadateľ Letecké opravovne š.p., SR
Výrobca Letecké opravovne š.p., SR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk