Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/95-177
Značka schváleného typu TSQ 141/95-177
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 23.01.1996
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné palivá
Typ meradla rad Eurotron Spectra a EUMPD
Žiadateľ Schlumberger Retail Petroleum Systems, Holandsko
Výrobca Schlumberger Retail Petroleum Systems, Holandsko
Platnosť dokumentu 31.1.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk