Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-229
Značka schváleného typu TSQ 142/96-229
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 16.12.1996
Názov meradla Magnetickoindukčný prietokomer
Typ meradla SIGMAFLOW MIP 1010 K D (B), MIP 1080 K (O) D
Žiadateľ SIGMA BRNO, a.s., ČR
Výrobca SIGMA BRNO, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 16.12.2006
Čas platnosti overenia 4 roky/6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk