Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/97-014
Značka schváleného typu TSQ 321/97-014
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 07.04.1997
Názov meradla Odporový snímač teploty
Typ meradla typový rad SVMT 210
Žiadateľ Techem, spol. s r.o., SR
Výrobca SVM, Švédsko
Platnosť dokumentu 7.4.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk