Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/96-008
Značka schváleného typu TSQ 441/96-008
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 24.10.1996
Názov meradla Dozimeter pre radiačnú ochranu
Typ meradla FH 40G
Žiadateľ Canberra - Packard, spol. s r.o., SR
Výrobca Eberline Instruments GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk