Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/96-039
Značka schváleného typu TSQ 221/96-039
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.05.1997
Názov meradla Jednofázový striedavý statický elektromer na priame alebo nepriame meranie spotreby činnej energie
Typ meradla EJS 210
Žiadateľ Křižík, a.s., SR
Výrobca Křižík, a.s., SR
Platnosť dokumentu 12.05.2007
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk