Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-022
Značka schváleného typu TSQ 142/93-022
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 27.09.1993
Názov meradla Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu
Typ meradla VM 7 V/1
Žiadateľ Premex spol. s r.o., SR
Výrobca Premex spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 27.9.2003
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk