Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 220/92-1350
Odbor merania 220 - etalóny elektrickej práce
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 07.04.1997
Názov meradla Meracia stanica na skúšanie a nastavovanie činných a jalových elektromerov
Typ meradla
Žiadateľ Západoslovenské enrgetické závody š.p., SR
Výrobca EMH Energie-Messtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 1 rok alebo 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk