Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/96-010
Značka schváleného typu TSQ 321/96-010
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.03.1997
Názov meradla Odporový snímač teploty
Typ meradla TR 301
Žiadateľ SIEMENS, s.r.o. ,vedenie stavby PPC TP II, SR
Výrobca WIKA Alexander Wiegand GmbH und Co., SRN
Platnosť dokumentu 20.03.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk