Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/96-206
Značka schváleného typu TSQ 128/96-206
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 23.04.1997
Názov meradla Elektronické žeriavové váhy
Typ meradla TEV 2
Žiadateľ FERONA SLOVAKIA, a.s., SR
Výrobca FERONA SLOVAKIA, a.s., SR
Platnosť dokumentu 23.4.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk