Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/170/96-031
Značka schváleného typu TSQ 170/96-031
Odbor merania 170 - etalóny tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.04.1997
Názov meradla Tlakový kalibrátor
Typ meradla DH365
Žiadateľ D-Ex Limited, s.r.o., SR
Výrobca DH Instruments, Inc., USA
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk