Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-016
Značka schváleného typu TSQ 142/93-016
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 14.04.1993
Názov meradla Meradlo pretečeného množstva vodnej pary
Typ meradla Diamond II Annubar
Žiadateľ Honeywell Bratislava, Representation Office, SR
Výrobca Dieterich Standard, USA + Honeywell Inc., USA
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk