Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 14 20/91-931
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 21.04.1997
Názov meradla Jednovtokový vodomer na studenú vodu
Typ meradla ETK
Žiadateľ Zenner, SR
Výrobca Karl Adolf Zenner, Wasserzählerfabrik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk