Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/121/93-029
Značka schváleného typu TSQ 121/93-029
Odbor merania 121 - závažie
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 04.06.1993
Názov meradla Závažie obchodné bežné V. triedy presnosti
Typ meradla Janiš
Žiadateľ Janiš, elektronické zariadenia a váhy, SR
Výrobca Janiš, elektronické zariadenia a váhy, SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk