Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/92-1529
Značka schváleného typu TCS 142/92-1529
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 19.05.1994
Názov meradla Príložný ultrazvukový prietokomer
Typ meradla 990
Žiadateľ SAE Control a.s., SR
Výrobca Controlotron, USA
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk