Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/92-1374
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 4
Dátum vydania 26.05.1997
Názov meradla Hmotnostný coriolisov prietokomer
Typ meradla Micro Motion
Žiadateľ Fisher-Rosemount, s.r.o., ČR
Výrobca Fisher-Rosemount AG., Holandsko + Micro Motion Inc., USA
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk