Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/97-247
Značka schváleného typu TSQ 128/97-247
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 07.05.1997
Názov meradla Elektromagnetické kompenzačné váhy 1. triedy presnosti ako súčasť termogravimetrického analyzátora vlhkosti
Typ meradla HG 53 a HR73
Žiadateľ Mettler-Toledo, spol. s r.o., SR
Výrobca Mettler-Toledo AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 7.5.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk