Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/97-051
Značka schváleného typu TSQ 212/97-051
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 17.06.1997
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla CTS 25
Žiadateľ KPB INTRA, s.r.o., ČR
Výrobca KPB INTRA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 17.6.2007
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk