Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/97-273
Značka schváleného typu TSQ 142/97-273
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.07.1997
Názov meradla Jednovtokový vodomer na studenú vodu
Typ meradla AQUASTAR G1 13S
Žiadateľ Gabriel, inženýrská, stavební a obchodní firma, ČR
Výrobca Gabriel, inženýrská, stavební a obchodní firma, ČR
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk