Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-208
Značka schváleného typu TSQ 142/96-208
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 05.05.1997
Názov meradla Vodomer s rotujúcim diskom na studenú vodu
Typ meradla RECORDALL
Žiadateľ Badger Meter Europa GmbH, zastúpenie pre SR, SR
Výrobca Badger Meter, Industrial Division, USA
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk