Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/222/93-006
Značka schváleného typu TSQ 222/93-006
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 01.04.1993
Názov meradla Trojfázový trojsystémový indukčný elektromer na meranie činnej energie s elektronickým sadzbovým zariadením
Typ meradla ET411-2PTM
Žiadateľ ZPA Prešov š.p., SR
Výrobca ZPA Prešov š.p., SR
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk