Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 321/93-003
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 25.06.1997
Názov meradla Lekársky teplomer normálny s maximálnym zariadením
Typ meradla
Žiadateľ Vitalos spol. s r.o., SR
Výrobca Klinskoje P.O. Termopribor, Rusko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk