Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/96-052
Značka schváleného typu TSQ 311/96-052
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.07.1997
Názov meradla Meracia ústredňa
Typ meradla INMAT 66
Žiadateľ CALORIM, spol. s r.o., SR
Výrobca ZPA Nová Paka, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 22.07.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk