Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/97-070
Značka schváleného typu TSQ 311/97-070
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 07.08.1997
Názov meradla Merač tepla
Typ meradla SONOTHERM SN 1000
Žiadateľ ELIS Plzeň, spol. s r.o., ČR
Výrobca ELIS Plzeň, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 7.8.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk