Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/140/96-245
Značka schváleného typu TSQ 140/96-245
Odbor merania 140 - etalóny prietoku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.04.1997
Názov meradla Skúšobné zariadenie pre overovanie vodomerov na studenú vodu
Typ meradla Prematest 100
Žiadateľ Premex, spol. s r.o., SR
Výrobca Premex, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk