Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/97-271
Značka schváleného typu TSQ 143/97-271
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.05.1997
Názov meradla Membránový plynomer
Typ meradla BK 2,5 T
Žiadateľ Premagas, s.r.o., SR
Výrobca Premagas, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 15 rokov/10 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk