Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/452/95-019
Značka schváleného typu TSQ 452/95-019
Odbor merania 452 - meradlá emisií stabilných zdrojov, detektory úniku plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.07.1997
Názov meradla Analyzátor plynov na meranie spalín
Typ meradla BRIGOTRONIC M
Žiadateľ BRIGON Messtechnik Michael Ihrig, SRN
Výrobca BRIGON Messtechnik Michael Ihrig, SRN
Platnosť dokumentu 15.07.2007
Čas platnosti overenia 6 mesiacov (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk