Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/452/94-003/T
Značka schváleného typu TSQ 452/94-003
Odbor merania 452 - meradlá emisií stabilných zdrojov, detektory úniku plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.12.1996
Názov meradla Analyzátor plynov na meranie spalín
Typ meradla GACO - SN
Žiadateľ COPY, SR
Výrobca LOY GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 20.12.2006
Čas platnosti overenia 6 mesiacov (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk