Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/95-168
Značka schváleného typu TSQ 128/95-168
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.03.1996
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typ TAKAL TK
Typ meradla TAKAL TK
Žiadateľ TAKAL, spol. s r.o., SR
Výrobca TAKAL, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 15.3.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk