Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/97-244
Značka schváleného typu TSQ 128/97-244
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 14.08.1997
Názov meradla Elektronické plošinové váhy
Typ meradla HV a HW
Žiadateľ HELAGO, s.r.o., SR
Výrobca A & D Company, Limited, Japonsko
Platnosť dokumentu 14.8.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk