Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/97-058
Značka schváleného typu TSQ 212/97-058
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 17.07.1997
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla AGS-O-23, AGS-O-25, AGS-O-36, AGS-O-55, AGS-O-60
Žiadateľ GRINID, Ing. Ingrid Stredlová, SR
Výrobca ELEKTRIS 2000 Ltd., Maďarsko
Platnosť dokumentu 17.7.2007
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk