Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 143/96-199
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 20.08.1997
Názov meradla Prepočítavač množstva plynu
Typ meradla SAE FW-10-COR/1
Žiadateľ SAE - Control, a.s., SR
Výrobca SAE - Control, a.s., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk