Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/91-1027
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 21.08.1997
Názov meradla Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla WSC P, WST, WST P
Žiadateľ Energo Controls, spol. s r.o., SR
Výrobca Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk