Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/97-265/P
Značka schváleného typu TSQ 141/97-265
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.08.1997
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné plyny
Typ meradla 4013 GPL, 4025 GPL
Žiadateľ FLAGA Slovplyn, spol. s r.o., SR
Výrobca Bennett/Fimac S.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 31.8.1998
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk