Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 12 82/88-707
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 01.04.1997
Názov meradla Váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia I. triedy presnosti
Typ meradla JL-200, JL-180
Žiadateľ ILAB, spol. s r.o., SR
Výrobca CHYO Balance Corporation, Japonsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk