Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/452/95-020
Značka schváleného typu TSQ 452/95-020
Odbor merania 452 - meradlá emisií stabilných zdrojov, detektory úniku plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 02.09.1997
Názov meradla Analyzátor plynov na meranie spalín
Typ meradla BRIGOTWIN
Žiadateľ BRIGON Messtechnik Michael Ihrig, SRN
Výrobca BRIGON Messtechnik Michael Ihrig, SRN
Platnosť dokumentu 02.09.2007
Čas platnosti overenia 6 mesiacov (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk