Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/151/97-019
Značka schváleného typu TSQ 151/97-019
Odbor merania 151 - trhacie stroje a lisy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.10.1997
Názov meradla Elektrohydraulický lis s lámačkou BS 10
Typ meradla BS 300 H
Žiadateľ Inžinierske stavby, a.s., správa spol., SR
Výrobca BETON SYSTEM, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu 31.10.2007
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk